תכנון פיננסי

תהליך התכנון הפננסי מתבצע בשיתוף פעולה מלא עם הלקוח.

התהליך כולל איסוף מידע מגורמים שונים, ניתוח הנתונים, ועל בסיסם בניית תוכנית תזרים ארוכת טווח עם הלקוח וניטור רציף לאורך כל התקופה.

תוכנית התכנון הפננסי הינה פרטנית לכל לקוח בהתאם למאפייניו הייחודיים.

ניהול עושר 

פלטפורמה לניהול השקעות אלטרנטיביות 

​הקבוצה מנהלת שותפויות מוגבלות בתחומים שונים, המהוות פלטפורמה להשקעה:

  • iArgento Fix-Income Fund       

       קרן השקעות הבנויה כשותפות מוגבלת עם         פוליסת השקעות מוגדרת להשקעות     

       במכשירי חוב במטרה לייצר החזר רבעוני

       קבוע כמו גם לשמור על גובה ההשקעה   

       המקורי​​

 

  • iArgento Advanced Investments               קרן השקעות מתקדמת, המאוגדת כשותפות  מוגבלת - פוליסת ההשקעה הנה מסחר  בניירות ערך סחירים 

  • iArgento Digital Assets      

       קרן השקעות אשר הוקמה כשותפות 

       מוגבלת ומשקיעה בנכסים דיגטאלים בעולם 

       של מסחר און-ליין, הצובר תאוצה